.::.حمايت دانشگاه آزاد از اختراعات دانشجويان و اساتيد.::.

حمايت دانشگاه آزاد از اختراعات دانشجويان و اساتيد

تاریخ: 1397/03/01 - 11:05


 

جهت حمایت از اختراعات دانشجویان گرامی و اساتید محترم لازم است مدارک زیر را تهیه و در اسرع وقت تحویل حوزه معاونت پژوهش و فناوری واحد زنجان گردد:

لازم به ذکر است امکان هرگونه حمایت منوط به تأیید و اعلام مکتوب سازمان مرکزی دانشگاه خواهد بود

مطابق بند 2 ماده 476 بخشنامه شماره 199102 / 87 مورخ 23 / 6 / 78 جهت حمایت از اختراعات و ابداعات، متقاضیان بایستی درخواست خود را تنظیم و با مدارک زیر به معاون پژوهشی واحد ارائه نمایند. مدارک عبارتند از:ـ

*   توصیف اختراع شامل عنوان، زمینه فنی، اهداف، شرح سابقه، ارائه راه حل برای مشکل فنی و توضیح اشکال، نقشه ها، نمودارها

بیان مزایاي ثبت اختراع

*   توضیح حداقل یک روش اجرایی برای بکارگیری اختراع و  

  *  ذکر صحیح کاربرد صنعتی

ضمنا برای اطلاعات بیشتر می توانید به وب سایت دانشگاه آزاد اسلامی زنجان به نشانی ir.ac.iauz.www

بخش معاونت پژوهشی >> قسمت امور پژوهشی >>قسمت امور اختراع

مراجعه بفرمایید و یا مستقیماً از طریق کلیک بر روی لینک زیر بخشنامه ها و مدارک را مشاهده بفرمایید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان