.::.دانشجويان دانشگاه آزاد صاحب کارت اعتباري مي شوند.::.

صدور کارت اعتباري براي دانشجويان

تاریخ: 1397/04/04 - 02:03


دانشجويان دانشگاه آزاد صاحب کارت اعتباري مي شوند

پورعباس، معاون توسعه مدیریت و منابع در بازدید از رسانه های دانشگاه:

دانشجویان دانشگاه آزاد صاحب کارت اعتباری می‌شوند.

صندوق رفاه کارت‌های اعتباری دانشجویان را شارژ می‌کند.