.::.نشست تخصصی رصد آسیب های فرهنگی، اجتماعی از دیدگاه صاحب نظران جامعه شناسی.::.

نشست تخصصی رصد آسیب های فرهنگی، اجتماعی از دیدگاه صاحب نظران جامعه شناسی/زمان: دوشنبه 6 اسفند ماه 97 مکان: سالن سهروردی دانشکده علوم انسانی- سایت امام(ره) دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

تاریخ: 1397/12/02 - 05:28


نشست تخصصی رصد آسیب های فرهنگی، اجتماعی از دیدگاه صاحب نظران جامعه شناسی