.::.رئیس دانشگاه آزاد اسلامی زنجان : دانشگاه آزاد اسلامی زنجان پیشگام خدمت به سیل زدگان بود.::.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان گفت : دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان از ابتدای این بحران در کشور بصورت فعالانه وارد این عرصه شده و در این عرصه پیشگام بوده است

تاریخ: 1398/01/20 - 23:35


رئیس دانشگاه آزاد اسلامی زنجان :
دانشگاه آزاد اسلامی زنجان پیشگام خدمت به سیل زدگان بود