.::.حجت الاسلام احمدی مطرح کرد : مردم ایران نوع دوست هستند.::.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان گفت : سیل خانه و کاشانه و زندگی بسیاری از هموطنانمان را با خود برد و زندگی بسیاری از مردم زیر آب است.

تاریخ: 1398/01/21 - 13:28


حجت الاسلام احمدی مطرح کرد : مردم ایران نوع دوست هستند

حجت الاسلام احمدی مطرح کرد :
مردم ایران نوع دوست هستند