.::.اطلاعیه مهم و فوری / 28 تیرماه 1399 / قابل توجه دانشجویان گرامی.::.

سیستم نرم افزار آموزش دانشگاه آزاد اسلامی (کل کشور) از ساعت ۱۶ روز پنجشنبه ۲ مرداد تا اطلاع ثانوی به جهت بروز رسانی قابلیت ارائه هیچگونه خدماتی شامل : انتخاب واحد ، پرداخت الکترونیکی شهریه ، صندوق رفاه ، ثبت دروس ، برنامه ریزی ترمی و ... را نخواهد داشت. لذا برای هرگونه درخواست تا پایان وقت اداری ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ اقدام نمائید و پس از آن درخواست قابل ارائه نخواهد بود.

تاریخ: 1399/04/28 - 22:59