.::. حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی .::.

نكات قابل توجه فارغ التحصيلان عزيز جهت اخذ ريزنمرات داخلي و ريزنمرات جهت ترجمه

اخذ ريزنمرات داخلي و ريزنمرات جهت ترجمه

تاریخ: 1394/01/19 - 10:32


نكات قابل توجه فارغ التحصيلان عزيز جهت اخذ ريزنمرات داخلي و ريزنمرات جهت ترجمه

فارغ التحصيلان محترم ، جهت اخذ ريزنمرات داخلي حتما" كپي گواهينامه و يا دانشنامه و براي اخذ ريزنمرات جهت ترجمه كپي دانشنامه به همراه كپي شناسنامه ، كپي كارت ملي و واريز فيش بانكي به مبلغ 55000 ريال به شماره حساب سيباي 0104460446004 الزامي ميباشد