.::. همایش ها ومسابقات .::.

فراخوان یازدهمین جشنواره آثار برتر مکتوب در زمینه مبارزه با مواد مخدر و روانگردانها

فراخوان یازدهمین جشنواره سراسری مصرفی آثار برتر مکتوب در زمینه مبارزه بامواد مخدر، روان گردان ها و پیش سازها

تاریخ: 1393/10/03 - 13:33


فراخوان یازدهمین جشنواره آثار برتر مکتوب در زمینه مبارزه با مواد مخدر و روانگردانها
راخوان یازدهمین جشنواره سراسری معرفی آثار برتر مکتوب در زمینه مبارزه با مواد مخدر...

فراخوان یازدهمین جشنواره سراسری مصرفی آثار برتر مکتوب در زمینه مبارزه بامواد مخدر، روان گردان ها و پیش سازها

 

دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر در نظر دارد یازدهمین جشنواره سراسری معرفی و انتخاب آثار برتر مکتوب در زمینه مبارزه با مواد مخدر، روان گردان ها و پیش سازها را برگزار نماید. بدین وسیله از کلیه نویسندگان، مترجمان، محققان، اساتید و دانش پژوهان که از 1392/1/1 لغایت 1393/8/1 در زمینه مواد مخدر، روان گردان ها و پیش سازها آثاری از قبیل پایان نامه، پژوهش، مقاله، تألیف یا ترجمه کتب علمی- آموزشی، داستانی و ... دارند. دعوت می نماید که یک نسخه از اصل اثر به همراه فرم شرکت در جشنواره را حداکثر تا تاریخ سی ام آذر سال جاری به آدرس : تهران خیابان وحید دستگردی، خیابان نفت شمالی، نبش کوچه 12، پلاک 32 طبقه هفتم، دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر ارسال نمایند.

قابل ذکر است آثار باید یکی از محورهای مبارزه اعم از پیشگیری اولیه از اعتیاد ، درمان - بازتوانی و صیانت از معتادان بهبود یافته و خانواده آنان، کاهش آسیب، مقابله با عرضه، ابعاد بین المللی، قوانین، پژوهش، اجتماعی کردن امر مبارزه و مشارکت های مردمی، ساختار مدیریت و ارزشیابی فعالیت ها را تحت پوشش قرار دهد. بدیهی است آثار دریافتی توسط هیأت داوران بررسی و به بهترین اثر ها در هر زمینه، طی مراسمی جوایز ارزنده اهدا خواهد شد.

 

فرم شرکت در یازدهمین جشنواره سراسری معرفی و انتخاب آثار برتر مکتوب در زمینه مبارزه با مواد مخدر، روان گردان ها و پیش سازها

1-       نام و نام خانوادگی:                                                               2- نام پدر:                                     3- سال تولد:

4-رشته تحصیلی:                               5-میزان تحصیلات:                                        6-کدملی:

7-نشانی:

8-شماره تلفن تماس ثابت و کدشهرستان:                                                        9-پست الکترونیک:

10-شماره تلفن همراه:

11-آدرس و کدپستی:

مایل به شرکت در دهمین جشنواره سراسری معرفی و انتخاب آثار برتر در زمینه کتاب o  ، پژوهش oپایان نامه o مقاله o هستم، ضمناً اثر خود را همراه این فرم نیز ارسال نموده ام.

دریافت فایل مرتبط (دانلود فایل)