.::. شورای زنان فرهیخته زنجان .::.

گزارش اخبار مراسم روز زن

مراسم بزرگداشت تولد حضرت فاطمه ( روز زن) در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان ساعت 30/10 مورخ 22/ 1/94 با حضور ریاست محترم دانشگاه، معاونین، اساتید، کارکنان و دانشجویان با همکاری شورای راهبردی و دفتر فرهنگ برگزار گردید.

تاریخ: 1394/01/29 - 15:03


گزارش اخبار مراسم روز زن

مراسم بزرگداشت تولد حضرت فاطمه ( روز زن) در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان ساعت 30/10 مورخ 22/ 1/94 با حضور ریاست محترم دانشگاه، معاونین، اساتید، کارکنان و دانشجویان با همکاری شورای راهبردی و دفتر فرهنگ برگزار گردید. ضمنا خانم دکتر حسینی موسوی ریاست محترم شورای راهبردی، طی سخنرانی خود، در رابطه با روز زن، شخصیت حضرت زهرا (س) و ارزش زنان در قران و نزد پیامبر اکرم (ص) و اثبات نفی تبعیض جنسیتی در قران پرداخته و سپس به موضوع اعلام تشکیل شورای راهبردی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان و اهداف آن اشاره نمودند.