.::. دفتر نهاد رهبری .::.

اعتکاف

اعتکاف دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی زنجان همانند سال گذشته با حضور دانشجویان با شور و حال وصف ناپذیری برگزار گردید.

تاریخ: 1394/02/21 - 11:16


اعتکاف

 

اعتکاف دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی زنجان همانند سال گذشته با حضور دانشجویان با شور و حال وصف ناپذیری برگزار گردید. در این مراسم که طی روزهای 12 ، 13 و 14 اردی بهشت ماه جاری مصادف با 13 ، 14 و 15 رجب المرجب برگزار گردید، تعداد 60 نفر از دانشجویان دفتر در مسجد فاطمة الزهرا (س) دانشگاه واقع در مجتمع امام خمینی (ره) معتکف شده وبه راز و نیاز با معبود خویش پرداختند.در این مراسم علاوه بر دانجویان دانشگاه آزاد اسلامی جمعی از دانشجویان دانشگاههای تحصیلات تکمیلی علوم پایه، پیام نور، قائم و غیر انتفاعی صوفی رازی نیز حضور داشتند.

در این مراسم معنوی و مبارک، برنامه های متعدد و فرهنگی از جمله حلقه های مونت و مشاوره، قرائت قرآن کریم، سخنرانی مذهبی، پرسشو پاسخ احکام و مسائل روز، مسابقه کتابخوانی و مسابقه خاطره نویسی اجرا گردید.این برنامه باحظور مبلغ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبر در دانشگاه  ها (اعزامی از قم) برگزار گردید.

تعداد 10 نفر از دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی زنجان در مسجد جامع (سید) به همراه سایر همشهریان در مراسم معنوی شرکت داشتند.