.::. حوزه معاونت امور آموزشی .::.

دستورالعمل ثبت‌نام دکتري پژوهش محور دانشگاه آزاد ابلاغ شد

-

تاریخ: 1394/07/20 - 18:18


 دستورالعمل ثبت‌نام دکتري پژوهش محور دانشگاه آزاد ابلاغ شد

 

به گزارش آفرينش، دستورالعمل ثبت‌نام پذيرفته‌شدگان دوره دکتري تخصصي پژوهش محور دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شد

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي، رئيس مرکز سنجش و پذيرش و معاون آموزشي و تحصيلات تکميلي و معاون پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي در بخشنامه‌اي خطاب به رؤساي واحدهاي مرکز استان (دبيران هيأت امناي استان‌ها)، رؤساي واحدها و مراکز آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي، دستورالعمل ثبت‌نام پذيرفته‌شدگان دوره دکتري تخصصي پژوهش محور را ابلاغ کردند.

اين بخشنامه با تأکيد بر بخشنامه‌هاي 10 ارديبهشت، 17 دي و 2 مهر 93، دستورالعمل‌هاي لازم‌الاجرايي را براي ثبت‌نام پذيرفته‌شدگان دوره دکتري تخصصي پژوهش محور الزامي دانسته و اعلام کرده است: «کليه قراردادهاي رسمي واحد مجري با استاد راهنما و دانشجوي دکتري تخصصي پژوهش محور بايد مطابق مفاد قرارداد پيوست بخشنامه‌‌هاي اشاره شده انجام شود.»

در بند دوم اين بخشنامه آمده است: «مبلغ کل قرارداد حداقل معادل شهريه ثابت و متغير با افزايش 15درصد براي هر سال براي يک دوره تحصيلي 4 ساله محاسبه و در قرارداد مربوط درج شود.»

همچنين بند سوم اين بخشنامه به شرح زير اعلام شد: «شهريه هر ترم تحصيلي بايد صرفاً توسط استاد راهنما يا کارفرما حسب مورد به حساب واحد مجري واريز شود. ثبت‌نام پذيرفته‌شدگان دکتري تخصصي پژوهش محور پس از بستن قرارداد رسمي و پرداخت شهريه نيز بر همين اساس صورت مي گيرد و عدم رعايت آن تخلف محسوب مي‌شود.» در ادامه عنوان شده است: «ثبت‌نام پذيرفته‌شدگان دکتري تخصصي پژوهش محور که بدون رعايت بندهاي 2 و 3 انجام گرفته است، رسميت ندارد.»

در اين بخشنامه تاکيد شده است: «چنانچه به هر علت هزينه‌هاي دوره دکتري تخصصي پژوهش محور پس از شروع به تحصيل دانشجو به علت عدم اجراي مفاد قرارداد توسط استاد راهنما يا کارفرما پرداخت نشود، مطابق بند 6 شرايط پذيرش و چگونگي جذب دکتري پژوهش محور در بخشنامه مورخ 2مهر 93 اقدام شود.»