.::. معاونت پژوهشی .::.

برگزاری مسابقات ملی رباتیک آزاد کردستان

برگزاری مسابقات ملی رباتیک آزاد کردستان

تاریخ: 1394/09/02 - 09:09


برگزاری مسابقات ملی رباتیک آزاد کردستان