.::. شورای زنان فرهیخته زنجان .::.

برگزاری اواین نشست شورای زنان فرهیخته با اعضای هیات علمی و کارکنان

برگزاری اواین نشست شورای زنان فرهیخته با اعضای هیات علمی و کارکنان

تاریخ: 1394/09/05 - 10:45


برگزاری اواین نشست شورای زنان فرهیخته با اعضای هیات علمی و کارکنان

صورت جلسه اولین نشست شورای زنان فرهیخته با اعضای هیات علمی و کارمندان داتشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

 

موضوع : آشنایی با وظایف و اهداف شورای زنان فرهیخته

 

در تاریخ 25/08/94 از ساعت 30/14 الی 17 در سالن محل کنفرانس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان برگزار گردید.

در شروع جلسه خانم دکتر حسینی الموسوی ضمن خیر مقدم به حاضرین با توضیح شرح وظایف، دستورالعمل و اهداف شورای زنان فرهیخته به اعضای هیات علمی و کارکنان حاضر در جلسه خواستار همکاری و ارتباط با شورا شدند. البته ابتدا بدین منظور در ورقه هایی که شامل وظایف و اهداف شورا ، آدرس محل شورا و  ایمیل و شماره تماس بود به تک تک حضار تحویل داده شد.

آقای دکتر پرچگانی ضمن تشکر از خانم حسینی جهت صرف وقت زیاد  برای اجرای وظایف شورای زنان فرهیخته ، گزارشی از عملکرد و نحوه کار شورا ارائه نمودند، و خاطر نشان کردند شورای زنان فرهیخته هیچ گونه فعالیت اجرایی ندارند و وظیفه آنها مشاوره و فکر در زمینه اهداف و وظایف و ارائه پیشنهاد به حوزه های اجرائی بصورت مصوبات می باشد. و مصوبات شورا بر اساس چارت اجرایی موجود در دبیرخانه هیات امنا به حوزه های مرتبط ارجاء می گردد، و هیچ یک از شوراها مستقیما درگیر امور اجرایی نیستند. زیرا آنها از هیچ گونه امکاناتی برخوردار نمی باشند. به عبارت دیگر  مصوبات شورای زنان فرهیخته بعد از تصویب به دبیرخانه هیات امنا رفته و از آنجا جهت امضاء رئیس به دفتر ریاست ارسال می گردد و پس از امضاء ریاست وجهه اجرایی پیدا می کند. و جزء وظایف حوزه های مختلف می شود که آنرا اجرا نمایند و شورا زنان هیچ گونه مسئولیتی در اجرائی آن ندارند بلکه فقط نظارت گر و پیگیر اجرای آن می باشد.

آقای دکتر دالمن پور ضمن تشکر و حمایت از شورا، جهت سهولیت کار خواستار تقسیم وظایف جهت عملیاتی شده مصوبات شد و اضافه نمودند ، مسئله فرهنگی مسئولیت جدیدیست که علاوه بر مسئولیت قبلی (معاونت دانشجویی) به اینجانب محول گردیده و من نیز با توجه به مشغله زیادی که دارم از فعالیت های شورا حمایت میکنم.

خانم دکتر آرامی عضو هیات علمی مامایی از تشکیل چنین جلساتی را بسیار سودمند دانسته و پیشنهاد نمودند مورد بند 5 که در مورد سلامت جسمی و روحی می باشد بجای قند و چای روزانه یک لیوان شیر به همه داده شود و جهت سلامتی جسمی و روحی نیز ورزش را پیشنهاد کردند و گفتند که بصورت گروهی انجام شود. و ما جمع ورزشی داشته باشیم و درضمن بهانه ایی برای دور هم جمع کردند کارمندان و اعضای هیات علمی می باشد.

خانم دکتر ترابی عضو هیات علمی معماری پیشنهاد نمودند بخاطر شرایط خاص بانوان در دوران های بارداری تسهیلاتی برای آنها در نظر گرفته شود. و در مورد تاسیس مهد کودک آنرا لازم دانسته و تاکید نمودند جهت رفاه بانوان حتی آقایان ضروریست و هرچه زودتر انجام شود.

خانم پرچگانی با شرح وظایف دفتر فرهنگ اسلامی تقاضای همکاری اساتید و اعضای هیات علمی با این دفتر جهت افزایش کیفیت برنامه های فرهنگی خواستار شدند.

ایشان خاطر نشان شدند مشکل بانوان خودشان می باشند ما باید به خودمان ارزش و بها بدهیم، چگونه می توانیم پست مدیریتی داشته باشیم درحالیکه یه ربع مانده به پایان ساعت اداری در درب خروجی هستیم البته از یک نظر خوب است زیرا مدیر خوب بودن مهم نیست بلکه تربیت فرزندان مهم است. در مورد ورزش صبحگاهی اظهار نمودند، برنامه برگزار کردیم حتی در ساعات کاری متاسفانه مورد استقبال کارمندان قرار نگرفت. همچنین همایشی در مورد تربیت فرزندان برگزار شد که آنهم  متاسفانه کسی شرکت نکرد. ایشان با توجه به مشکلاتی که در خوابگاه های دختران وجود دارد خواستار همکاری اعضای شورا با دفتر فرهنگ شدند.

خانم مقدم عضو هیات علمی پرستاری اظهار نمودند: بسیاری از مشکلات در خوابگاه ها را ناشی از نداشتن مشاوره دانشجویان دانسته اند و اظهار نمودند زمانیکه درس تنظیم خانواده بود ما با عموم دانشجویان در ارتباط بودیم و آنها مسایل و مشکلات خود را با ما در میان میگذاشتند و ما می توانستیم مشاوره های لازم را در اختیارشان قرار دهیم و عطش دانشجویان در مورد مشاوره بسیار زیاد بود اگر ما بتوانیم دوباره این واحد را ارائه دهیم می تواند در این مورد بسیار مفید واقع شود البته این نه برای خودمان بلکه بخاطر دانشجویان است.

خانم افسری عضو هیات علمی معارف اظهار نمودند واحد تنظیم خانواده امروز به اساتید اخلاق واگذار شده و چیزی در مورد جمعیت و یا افزایش جمعیت نمی باشد و در مورد روابط جنسیتی هیچ گونه مطلبی نیست ولی به اساتید اخلاق و معارف تدریس آن واگذار می شود که اصلا تخصصی در این زمینه ندارند.

خانم رستمخانی دبیر شورای زنان فرهیخته اظهار نمودند : واحد تنظیم خانواده بسیار مهم است زیرا با دادند آگاهی به جوانان می توان از بسیاری از ناهنجاری های رفتاری جلوگیری نمود و خواستار برگزاری این یکدر دانشگاه شدند.

 آقای دکتر پرچگانی در جواب اظهار نمودند: مسئولیت های ما در حوزه تعیین واحد نمی باشد بلکه بعداز تصویب از طریق واحد به سازمان گزارش داده می شود در نتیجه تصمیم نهایی با سازمان مرکزی تهران می باشد.

حاضرین جلسه:

1-     جناب آقای دکتر پرچگانی ریاست محترم دبیرخانه هیات امنای استان زنجان

2-     جناب آقای دکتر دالمن پور معاونت امور دانشجویی

3-     سرکار خانم سیده مریم حسینی الموسوی ریاست شورای زنان فرهیخته

4-     سرکار خانم فاطمه رستمخانی دبیر شورای زنان فرهیخته

5-     سرکار خانم دکتر مهری تلخابی عضو شورای زنان فرهیخته

6-      سرکار خانم لیلا افسری عضو شورای زنان فرهیخته

مهمانان جلسه:

1-     خانم پرچگانی دفتر فرهنگ اسلامی

2-     سرکار خانم فریبا نوری ( امور شهریه)

3-     سرکار خانم افسانه احمدی ( امور شهریه)

4-     سرکار خانم سحر سلیمی ( مدرس)

5-     راضیه مقدم عضو هیات علمی ( مدرس)

6-      سرکار خانم دکتر زهره ترابی عضو هیات علمی

7-     سرکار خانم دکتر رباب آرامی ( مدیر گروه مامایی)

8-     رقیه خانم رضایی ( دانشجوی تربیت بدنی )

9-    و ..