.::. همایش ها ومسابقات .::.

دومین همایش ملی تجهیزات و مواد آزمایشگاهی صنعت نفت ایران

دومین همایش ملی تجهیزات و مواد آزمایشگاهی صنعت نفت ایران دانشگاه تهران برگزار می کند 27 و 28 مهرماه 1395

تاریخ: 1395/04/06 - 08:05


دومین همایش ملی تجهیزات و مواد آزمایشگاهی صنعت نفت ایران

جهت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید