.::. دانشکده پرستاری و مامایی .::.

سومین جشنواره لقمان حکیم

.

تاریخ: 1395/08/08 - 18:39


سومین جشنواره لقمان حکیم

جشنواره علوم پزشکی لقمان دو سال است که برگزار می شود و امسال سال سوم برگزاری است این جشنواره در سطح کل دانشگاه های واحدهای علوم پزشکی دانشگاه های آزاد اسلامی کشور برگزار می شود و شامل همه رشته های علوم پزشکی مانند پزشکی، دندانپزشکی، مامایی ،داروسازی،پرستاری و رشته های وابسته پزشکی است .

متولی برگزاری این جشنواره کدام واحد است ؟

مجری سومین دوره جشنواره لقمان حکیم واحد دندانپزشکی تهران دانشگاه آزاد اسلامی است .

در مورد محورهای این جشنواره توضیح دهید ؟

جشنواره علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در چهار حوزه آموزشی، پژوهشی ، خدمات سلامت و دانشجویی برگزار می شود .

ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره از تاریخ 26 مهر شروع شده و تا 19 آبان ماه ادامه دارد و متقاضیان می توانند مدارک خود را تا پایان وقت اداری 19 آبان به دبیرخانه اجرایی جشنواره ارسال کنند.

جشنواره یک سایت به نشانی http://jashnvareh.med.iau.ir/ دارد . 17 مهر فراخوانی برای واحدهای علوم پزشکی دانشگاه آزاد سراسر کشور ارسال و درباره این جشنواره ومحورهایش و اینکه علاقمندان به ثبت نام چگونه می توانند ثبت نام کنند از طریق معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی اطلاع رسانی شد.

 

فرم و شاخص های جشنواره(PDF)