.::. معاونت پژوهشی .::.

برگزاری نشست تخصصی ارزیابی الحاق کشور به رژیم حقوقی بین المللی مسئولیت مدنی در قبال خسارات هسته‌ای

به آگاهی میرساند معاونت امور بین الملل، حقوقی و مجلس سازمان انرژی اتمی ایران با حضور کارشناسیان آژانس بین المللی انرژی اتمی در نظر دارد ، "نشست تخصصی ارزیابی الحاق کشور به رژیم حقوقی بین المللی مسولیت مدنی در قبال خسارات هسته ای و تهیه" و "تدوین مقررات داخلی مرتبط " را برگزار کند. جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به تارنمای نشست به نشانی : www.aeoi.org.ir مراجعه نمایید.

تاریخ: 1395/08/15 - 09:07


برگزاری نشست تخصصی ارزیابی الحاق کشور به رژیم حقوقی بین المللی مسئولیت مدنی در قبال خسارات هسته‌ای