.::. معاونت پژوهشی .::.

انتخاب پژوهشگر برتر

پژوهشگر برتر سال 95

تاریخ: 1395/09/06 - 12:56


انتخاب پژوهشگر برتر

جشنواره تقدير از پژوهشگران وفناوران برتر  ،  

انتخاب پژوهشگران برترسال1395 دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

به اطلاع اساتید محترم میرساند

با عنایت به برگزاری هفته پژوهش و فناوری در آذر ماه سال جاری و انتخاب پژوهشگران برتر در گروه‌های آموزشی،  لازم است متقاضیان محترم بخشنامه مربوط به انتخاب پژوهشگر برتر  را مطالعه و به همراه مستندات مربوطه به حوزه رياست واحد تحویل نمایند. شايان ذكراست كه انتخاب پژوهشگران برتر به مناسبت هفته پژوهش بر اساس بخشنامه شماره43121/70 مورخ23/06/95 و آيين نامه ارتقا خواهد بود.

 

 

بخشنامه مربوط به انتخاب پژوهشگر برتر

 

فرم پژوهشگر برتر