.::. شورای زنان فرهیخته زنجان .::.

صورتجلسه مورخه 95/8/25

صورتجلسه مورخه 95/8/25

تاریخ: 1395/10/07 - 20:33


بنام خدا

 

 

محل: دفتر ریاست دبیرخانه هیات امناء

دستور جلسه: پیشنهاد موضوع اعضاء شورای زنان جهت برگزاری کارگاه آموزشی

آقای دکتر پرچگانی ، جلسه با خوشامد گویی به اعضاء جلسه را آغاز فرمودند ، سپس  تاکید کردند که باید به دنبال روش ها و موضوعاتی جهت خلاقیت برای جذب مخاطب باشیم و روشهای قدیمی جهت برگزاری کارگاهها پاسخ گو نیست و مخاطب جذب نمی کند.پیشنهاد ایشان استفاده از هنر  از قبیل تائتر و نقاشی برای جلب هر چه بیشتر مخاطب است واضافه کردند که  چند کارگاه آموزشی تا پایان سال  با تاریخ دقیق  برنامه ریزی شود.موضوع مورد پیشنهاد آقای دکتر پرچگانی:«فضای مجازی فرصت یا تهدید»

خانم حسینی ضمن ارائه گزارشی از کارهای انجام شده اضافه کرد ند که دو سخنرانی در هفته پژوهش با عنوان رفتارهای پر خطر و ازدواج سفید و حقوق زنان  و همچنین تشکیل دفتر مطالعاتی بانوان از جمله فعالیتهای انجام شده بود و تشکیل کارگاههای آموزشی را از وظایف شورا دانسته و  درخواست کردند که اعضا موضوعاتی را جهت کارگاه علمی یشنهاد فرمایند و در ادامه گفتند موضوع کارآگاه باید بگونه ای  انتخاب شود که مورد استقبال دانشجویان و کارکنان و اعضاء هیات علمی باشد که من پیشنهاد میکنم موضوع: کارگاه علمی: «کارآفرینی آنلاین»  باشد.

-آقای مرادی عملکرد معاونت فرهنگی در حوزه زنان را توضیح داده و بر موضوع آموزش سبک زندگی تاکیید کردند چه از طریق هنر و چه از طریق سخنرانی «زن، سنت و مدرنیسم»، «زن و ازدواج»پیشنهاد کردند.

- خانم پرچگانی دادن امتیازاتی جهت شرکت کنندگان را مفید فایده دانستند و کارگاههایی که بحث درسش  مطرح شود نه صرفا" سخنرانی .

- پیشنهاد خانم رستم خانی موضوعاتی در حوزه پزشکی بود: از جمله «قلب سالم، بیماری دیابت، آموزش بهداشت جنسی و سکسولوژی و  تغذیه سالم »

خانم سلیمی موضوع« مدیریت زندگی و مقاله نویسی به زبان انگلیسی»پیشنهاد نمودند.

پایان