.::. معاونت پژوهشی .::.

فراخوان شناسایی افراد واجد شرایط جهت ممیزی منابع آموزشی مورد نیاز

سازمان فنی و حرفه ای استان زنجان در راستای سیاست های آموزشی و پژوهشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برگزار می کند

تاریخ: 1395/10/14 - 10:34


فراخوان شناسایی افراد واجد شرایط جهت ممیزی منابع آموزشی مورد نیاز

جهت اطلاعات بیشتر و دانلود فراخوان کلیک کنید