.::. معاونت پژوهشی .::.

برگزاری دومین جایزه ملی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به منظور شناسایی و تشویق نخبگان جوان و فعالات این حوزه برگزار می شود

تاریخ: 1395/10/14 - 10:37


برگزاری دومین جایزه ملی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی