.::. شورای زنان فرهیخته زنجان .::.

صورتجلسه مورخ 19/10/95

صورتجلسه مورخ 19/10/95

تاریخ: 1395/10/29 - 00:08


صورتجلسه مورخ 19/10/95

بنام خدا
صورتجلسه مورخ 19/10/95

آقای دکتر رجائی ریاست محترم دانشگاه با سلام و خیر مقدم خدمت حاضرین جلسه را آغاز نمودند و با اظهار خوشحالی در باب وجود چنین فرصتهای در جهت شنیدن نظرات زنان فرهیخته دانشگاه دستور جلسه را مورد مطالعه و بررسی قرار دادند.

خانم دکتر حسینی ریاست شورا با ذکر مصوبات جلسه گذشته شورا در مورد نحوه برگزاری کارگاهها به عنوان یکی از وظایف اصلی شورا ، از دوستان خواستند که اولویت موضوعات پیشنهادی مورد بررسی قرار گیرد و سپس نارضایتی خویش را درمورد عدم همکاری لازم دانشگاه و عدم استقبال دانشجویان و اساتید از سمینار گذشته را اعلام فرمودند و موضوع ازدواج سفید را به عنوان موضوع بعدی سمینار پیشنهاد فرمودند.

خانم صحرائیان موضوع فضای مجازی را موضوعی مهم و قابل توجه و موثر برشمردند.

آقای دکتر رجائی کارها و وظایف و فعالیتهای شورا را جزئی از وظایف دانشگاه و معاونت ها ذکر نموده و تاکید فرمودند این فعالیتها را مجزا از فعالیتهای دانشگاه نمی دانند و معاونت ها را موظف به همکاری در جهت اهداف شورا دانسته و تاکید فرمودند که زمان بندی سمینارها و کارگاهها بسیار مهم است و باید مورد مطالعه قرار گیرد.

خانم پرچگانی انتخاب سخنران برجسته را در جذب مخاطب بسیار مهم دانستند.

 خانم غفاری فرد ایجاد کارگاههای جذاب و مسایل مربوط به امور ملی –فرهنگی از جمله موضوعاتی مانند زبان بدن را جذاب دانسته و همچنین برنامه هایی چون شاهنامه خوانی.

خانم جعفری اظهار فرمودند که نوعی نگاه تک جنسیتی در دانشگاه  در همسطح مدیران و غیره  وجود دارد که این نگاه باید اصلاح گردد.

آقای دکتر رجائی ضمن تائید این مطلب به پیشرفت هایی که از زمان تاسیس دانشگاه آزاد تا به امروز وجود داشته، اشاره فرمودند و در مورد حضور بانوان فرهیخته در کاره های اجرایی دانشگاه اظهار تمایل فرمودند و پیشنهاد مبنی بر اداره دانشگاه توسط بانوان فرهیخته دانشگاه به مدت یک روز به صورت نمادین را مورد بررسی قرار دادند.

آقای دکتر رجائی عنوان فرمودند که بسیاری از فکرهای علمی به صورت خردمندانه و متعادل می تواند عملیاتی شود.

خانم سلیمی در جهت تبلیغ دانشجویان برای شرکت در جلسات و سخنرانی ها عدم حضور دانشجویان و اساتید در ساعات غیر از کلاس درس در محوطه دانشگاه را مهم دانسته و اخذ تصمیماتی جهت ایجاد جذابیت جهت حضور دانشجویان در محوطه دانشگاه جهت تبادل افکار بین ایشان و مدرسان و دانشگاه و جلب ایشان برای شرکت در فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی مفید دانستند.

در ابن خصوص همکاران ضمن بیان مشکلاتی از جمله نداشتن فضای کافی جهت حضور اساتید در دانشگاه پیشنهاد اختصاص اتاق هایی برای اساتید هر گروه را مطرح فرمودند، و نیز فضاهایی مانند کافی شاپ و طراحی آلاچیق هایی در محوطه و زمین هایی ورزشی رو باز مطرح شد.

خانم دکتر تلخابی پیشنهاد موضوعات پراکنده و مختلف برای سمینارها را مورد نقد قرار داده و توجه جمع را به حل زیر ساخت ها و برنامه ریزی سیستماتیک در جهت دفع نگاه جنسیتی و عدالت جنسیتی و شناسایی توانایی زنان فرهیخته خواستار شدند، و اصولی ساختارمند را تعریف نمودند و ذکر کردند که با تصویب این اصول می توانیم در زیر شاخه های آن فعالیت کنیم.

همچنین مشکلات عدم تربیت صحیح زنان و عدم عزت نفس دختران جوان را از مشکلات کلیدی عنوان نمودند و ویژگی انسان سالم را به صورت محورهایی از جمله انسان شاد، انسان دیگر دوست و انسان مستقل و خودگردان و آزاد معرفی نمودند.

خانم افسری به موضوع مهارت زندگی و مشکلات ازدواج جوانان در جهت آگاهی دادن به جوانان را مفید دانستند.

آقای دکتر پرچگانی ضمن تاکید مجدد در جهت مسئله حضور به خصوص در مورد مدیران گروه و اساتید و دانشجویان و بر اختصاص اتاق هایی برای اساتید هر دانشکده تاکید فرمودند و بر ایجاد روابط سالم برنامه ها یی در جهت جذب دانشجویان، برنامه های موسیقی و نمایش فیلم را مفید دانستند.

آقای دکتر دالمن پور جامعه امروز ما را جامعه ای در حال گذار دانسته ، جامعه ای در حال حرکت از سنت به مدرنیته، به اختلاف سلیقه ها اشاره فرمودند و جوانان های حال حاضر را به دنبال ساختار شکنی دانسته و مسئولین را نگران از این هنجار شکنی توصیف فرمودند. و اظهار کردند می توان فضا را آزادتر گذاشت اما چهار چوب ها را مدیریت کرد و ادامه دادند که کار اگر خدایی باشد برداشت درست نیز صورت میگیرد و بدور از نگرانی ها و اتلاف وقت برای طراحی فضا، باید اقدام و شروع به کار کنیم.

پایان