.::. معاونت پژوهشی .::.

چهارمین همایش دانش آموختگان ایرانی خارج از کشور توانایی‌ها و تجارب، فرصت‌ها و تهدیدها

در تاریخ 5 اسفند سال 95 در دانشگاه تربیت مدرس تهران برگزار می‌‌گردد

تاریخ: 1395/11/18 - 08:53


چهارمین همایش دانش آموختگان ایرانی خارج از کشور توانایی‌ها و تجارب، فرصت‌ها و تهدیدها

جهت اطلاعات بیشتر کلیک کنید