.::. دانشکده فنی ومهندسی .::.

چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران در دانشگاه آزاد زنجان برگزار شد

حضور فاطمه کرباسی، مشاور و مدیرکل حوزه ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنابع دستی و گردشگری کشور در چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران-زنجان (95/12/18)

تاریخ: 1395/12/23 - 23:06


چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران در دانشگاه آزاد زنجان برگزار شد

 

 

حضور فاطمه کرباسی، مشاور و مدیرکل حوزه ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنابع دستی و گردشگری کشور در چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران-زنجان

رونمایی از کتاب استخوان بندی شهر زنجان در چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران-زنجان توسط فاطمه کرباسی مشاور و مدیرکل حوزه ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور

غلامرضا میثاقیان،مدیر کل حفظ و احیای بناها، محوطه ها و بافت های تاریخی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران-زنجان سخنرانی کردند: