.::. معاونت پژوهشی .::.

پارک علم و فناوری استان زنجان برگزار می‌کند:

دوره آموزشی کارآفرینی و راه اندازی کسب و کار ویژه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

تاریخ: 1396/07/30 - 13:18


پارک علم و فناوری استان زنجان برگزار می‌کند: