.::. معاونت پژوهشی .::.

پارک علم و فناوری استان زنجان برگزار می‌کند:

(شناسایی و توانمندسازی ایده‌های برگزیده) اولین جشنواره شتاب استانی

تاریخ: 1396/07/30 - 13:17


پارک علم و فناوری استان زنجان برگزار می‌کند: