.::. دانشکده فنی ومهندسی .::.

برگزاری سخنرانی علمی

سخنرانی های علمی با موضوع "برنامه عملیاتی ارتقاء ایمنی راه های کشور" توسط جناب آقای پروفسور محمود صفارزاده و "ارزیابی لرزه ای سازه ها در زلزله استان کرمانشاه" توسط جناب آقای دکتر یحیی نصیرا با همت دانشکده فنی و مهندسی برگزار گردید.

تاریخ: 1396/09/30 - 20:36


برگزاری سخنرانی علمی

مطابق با جدول زمانبندی برنامه ها و سخنرانی های علمی به مناسبت هفته پژوهش در دانشگاه آزاد اسلامی زنجان، سخنرانی های علمی با موضوع "برنامه عملیاتی ارتقاء ایمنی راه های کشور" توسط جناب آقای پروفسور محمود صفارزاده و "ارزیابی لرزه ای سازه ها در زلزله استان کرمانشاه" توسط جناب آقای دکتر یحیی نصیرا با همت دانشکده فنی و مهندسی برگزار گردید. این برنامه در تاریخ 29 آذر ماه 1396 در سالن علامه طباطبایی دانشگاه آزاد زنجان برگزار گردید و در پایان از سخنرانان بزرگوار تقدیر به عمل آمد.