.::. معاونت پژوهشی .::.

دومین کنگره ملی زنان موفق ایران در دستگاهای اجرایی

در 17 اسفند 96 در محل همایش‌های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار می‌کند

تاریخ: 1396/11/15 - 13:25


دومین کنگره ملی زنان موفق ایران در دستگاهای اجرایی