.::. معاونت پژوهشی .::.

سمینار تخصصی مدیریت و مهندسی ساختار مناقصات و قراردادها

6 الی 9 اسفند برگزار می‌کند

تاریخ: 1396/11/15 - 13:27


سمینار تخصصی مدیریت و مهندسی ساختار مناقصات و قراردادها