.::. دانشکده فنی ومهندسی .::.

جلسه هم اندیشی ریاست محترم دانشگاه و اعضاء هیأت علمی دانشکده فنی و مهندسی برگزار شد

برگزاری جلسه هم اندیشی ریاست محترم دانشگاه و اعضاء هیأت علمی دانشکده فنی و مهندسی

تاریخ: 1397/01/22 - 14:28


جلسه هم اندیشی ریاست محترم دانشگاه و اعضاء هیأت علمی دانشکده فنی و مهندسی برگزار شد

جلسه هم اندیشی با ریاست محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر رجایی، با حضور معاونت محترم آموزشی جناب آقای دکتر رهنما و جناب آقای دکتر پرچگانی و اعضاء هیأت علمی دانشکده فنی و مهندسی در تاریخ چهار شنبه 22 فروردین ماه 1397 از ساعت 10 تا 12.15 در محل سالن جلسات سایت اعتمادیه برگزار گردید. در این جلسه که در فضایی دوستانه برگزار شد، پس از سخنرانی ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر رجایی،برخی از اعضاء هیأت علمی و ریاست دانشکده فنی مهندسی جناب آقای دکتر ساشور پور به بیان دیدگاه ها، درخواست ها و پیشنهادات خود پرداختند.

پس از پایان جلسه 2 آتلیه معماری و شهرسازی توسط ریاست محترم دانشگاه و اعضاء هیأت علمی دانشکده افتتاح گردید و از دانشجویانی همکار در آماده سازی این آتلیه ها تقدیر به عمل آمد. همچنین رو نمایی از کتاب کودک با عنوان "شهرساز کوچک" توسط ریاست محترم دانشگاه صورت گرفت.