.::. دانشکده فنی ومهندسی .::.

گزارش تصویری از سخنرانی های علمی دانشکده فنی مهندسی

برگزاری سخنرانی های علمی-تخصصی در دانشکده فنی مهندسی

تاریخ: 1397/02/11 - 14:49


گزارش تصویری از سخنرانی های علمی دانشکده فنی مهندسی

برگزاری کارگاه آموزش عکاسی-دوشنبه ۲۸فروردین-  با تشکر از آقای دکتر اصلانیان مدیر محترم گروه و اعضاء انجمن علمی گروه معماری

 

برگزاری سخنرانی سیستم های گرمایشی نوین در مراکز داده ها - با تشکر از دکتر انصاری مدیر محترم گروه مکانیک و استاد محترم  دکتر مهرآبادی

 

برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزار طرح هندسی راه و نقشه برداری- با تشکر از دکتر سجادی مدیر محترم گروه راه  و مدرس گرامی دکتر سید علی ابراهیمی

 

برگزاری  سخنرانی با موضوع" اصول و مبانی پایدار سازی  گودهای ساختمانی" - با تشکر از دکتر سرورام مدیر گروه محترم عمران و استاد گرامی دکتر حمید علی الهی

 

رگزاری سمینار " بررسی عملکرد لرزه ای سیستم های جاذب انرژی در سازه ها" - با تشکر از دکتر شربیانی مدیر گروه محترم سازه و استاد گرامی دکتر پروینی ثانی

 

برگزاری کارگاه" آموزش شیت بندی و راندو"- با تشکر از خانم دکتر سلیمی مدیر گروه محترم گرافیک و استاد گرامی خانم مهندس جعفری