.::. دانشکده فنی ومهندسی .::.

تقدیر از اساتید نمونه دانشکده فنی و مهندسی، دکتر سید امیر حسین بهشتی و دکتر علی شکوهی

طی مراسمی از اساتید نمونه دانشگاه تقدیر به عمل آمد

تاریخ: 1397/02/11 - 20:08


تقدیر از اساتید نمونه دانشکده فنی و مهندسی، دکتر سید امیر حسین بهشتی و دکتر علی شکوهی

مراسم بزرگداشت مقام استاد در تاریخ 11 اردیبهشت ماه 1397 در سالن اجتماعات سهروردی در سایت امام (ره) با حضور ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر رجائی، نماینده محترم دفتر نهاد مقام معظم رهبری حاج آقا احمدی، هیأت رئیسه دانشگاه و جمعی از اساتید محترم برگزار گردید و طی این مراسم از اساتید نمونه دانشکده های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی زنجان تقدیر به عمل آمد. در این مراسم ضمن تقدیر از جناب آقای دکتر سید امیر حسین بهشتی و جناب آقای دکتر علی شکوهی، اساتید نمونه دانشکده فنی و مهندسی، از زحمات جناب آقای دکتر سید امیر حسین بهشتی ریاست قبلی دانشکده فنی مهندسی تقدیر به عمل آمد.