.::. دانشکده فنی ومهندسی .::.

پنل تخصصی حمل و نقل عمومی و درون شهری

پنل تخصصی حمل و نقل عمومی و درون شهری به همت دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد زنجان برگزار شد

تاریخ: 1397/03/11 - 20:01


پنل تخصصی حمل و نقل عمومی و درون شهری

پنل تخصصی حمل و نقل عمومی و درون شهری

 

سخنرانان
دکتر سجادی مدیر گروه ترافیک و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد
دکتر متقالچی معاونت راه اداره کل راه و شهرسازی
خانم مهندس شاددل معاونت ترافیک شهرداری زنجان
مسئول پنل: دکتر صفری