.::. دانشکده فنی ومهندسی .::.

جلسه ریاست محترم دانشگاه با مدیران گروه رشته های فنی مهندسی

جلسه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی و شورای پژوهش دانشکده با ریاست محترم دانشگاه برگزار شد.

تاریخ: 1397/03/02 - 01:53


جلسه ریاست محترم دانشگاه با مدیران گروه رشته های فنی مهندسی

جلسه مشترک ریاست محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر رجایی و مدیران گروه محترم رشته های دانشکده فنی و مهندسی ، اعضای محترم شورای پژوهش دانشکده، ریاست محترم دانشکده فنی و مهندسی و معاونت محترم دانشکده در تاریخ دوم خرداد ماه 1397 در دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد. در این جلسه ریاست دانشکده فنی و مهندسی، جناب آقای دکتر ساشور پور و مدیران محترم گروه های آموزشی دانشکده هر یک به بیان دیدگاه ها و مشکلات موجود پرداختند.  ریاست محترم دانشگاه ضمن راهنمایی در خصوص برخی مسائل، قول ها و دستورات مساعدی برای رفع کمبودها و انجام پیگیری های لازم در خصوص موارد طرح شده، بیان فرمودند.