.::. دانشکده فنی ومهندسی .::.

جلسه هماهنگی اتوماسیون اداری برگزار شد

برگزاری جلسه هماهنگی اتوماسیون اداری برای اساتید و کارکنان دانشکده قنی و مهندسی

تاریخ: 1397/04/20 - 07:30


جلسه هماهنگی اتوماسیون اداری برگزار شد

جلسه آموزش و هماهنگی سیستم اتوماسیون اداری دانشگاه برای اساتید و کارکنان دانشکده فنی و مهندسی در تاریخ 20 تیر ماه 1397 برگزار شد. بر این اساس از این پس تمام نامه نگاری های اداری در دانشکده فنی و مهندسی با استفاده از سیستم اتوماسیون انجام خواهد شد.