.::. دانشکده فنی ومهندسی .::.

اجرای پروژه های خیابان بازی و طراحی و اجرای فضای شهری

به همت اساتید و دانشجویان مهندسی شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان انجام شد

تاریخ: 1397/08/12 - 11:25


اجرای پروژه های خیابان بازی و طراحی و اجرای فضای شهری

 

زنجان- شهرسازی تاکتیکی- پروژه خیابان بازی- اقدامی در راستای ایمن سازی فضای شهری برای کودکان و افزایش فعالیت و بازی و تاکید بر لزوم کاهش تردد با اتومبیل

 

 

 

طراحی و اجرای فضای شهری(زمین بازی و..) در محله بیسیم زنجان( قبرستان کهنه ) توسط دانشجویان مهندسی شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان با استقبال اهالی محله._۹۷.۷.۳۰

 

انعکاس این خبر در خبرگزاری فارس