.::. دانشکده برق وکامپیوتر .::.

بازدید دانشجویان رشته صنایع ازکارخانه سهیل گاز

بازدید دانشجویان رشته صنایع از کارخانه سهیل گاز

تاریخ: 1397/09/28 - 10:04


بازدید دانشجویان رشته صنایع ازکارخانه سهیل گاز

http://www.iauz.ac.ir/pydio/data/public/5751f5.php

http://www.iauz.ac.ir/pydio/data/public/502678.php