.::. دانشکده فنی ومهندسی .::.

فراخوان مسابقه «نجات تخم مرغ»

دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد زنجان برگزار می کند ...

تاریخ: 1397/11/16 - 13:14


فراخوان مسابقه «نجات تخم مرغ»

فراخوان مسابقه «نجات تخم مرغ» با رویکرد امداد رسانی به مناطق حادثه دیده،  در دو بخش دانشجویی و دانش آموزی به صورت استانی در دانشگاه آزاد اسلامی زنجان برگزار می گردد.مهلت ثبت نام: 30 بهمن ماه