.::. دانشکده علوم، مهندسی و کشاورزی .::.

فراخوان اولین دوره مسابقات «سازه های کاغذی»

دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد زنجان برگزار می کند ...

تاریخ: 1397/11/16 - 13:16


فراخوان اولین دوره مسابقات «سازه های کاغذی»

فراخوان اولین دوره مسابقات «سازه های کاغذی» دانشگاه آزاد اسلامی زنجان در دو گرایش پل کاغذی و دکل کاغذی، در دو بخش دانشجویی و دانش آموزی به صورت استانی برگزار می گردد.- شرکت برای تمامی گرایش ها آزاد می باشد..مهلت ثبت نام: 30 بهمن ماه