.::. دانشکده علوم، مهندسی و کشاورزی .::.

کسب مقام در مسابقات فناوری های نوین در صنعت آب و برق

موفقیت دانشجویان رشته عمران دانشگاه آزاد اسلامی زنجان را در لیگ سازه ها و سومین جشنواره و مسابقات کشوری فناوری های نوین در صنعت آب و برق اهواز " کارون کاپ"

تاریخ: 1397/12/09 - 11:31


کسب مقام در مسابقات فناوری های نوین در صنعت آب و برق

موفقیت دانشجویان رشته عمران دانشگاه آزاد اسلامی زنجان را در لیگ سازه ها و سومین جشنواره و مسابقات کشوری فناوری های نوین در صنعت آب و برق اهواز " کارون کاپ"

 

مقام های کسب شده:
1- مقام دوم گرایش راندمان سازه های ماکارونی

2- مقام سوم گرایش ستون فشاری

3- مقام پنجم گرایش EPD

اعضاءتیم: آقایان امین حدیدیان، محمد امین صالحی، معین انصاری، عماد میرزاخانلو

استاد راهنما: دکترحسین پروینی ثانی