.::. دانشکده علوم، مهندسی و کشاورزی .::.

سومین نشست تخصصی هم اندیشی مسائل شهری (هامش)

بررسی چالش های ترافیکی شهر زنجان

تاریخ: 1397/12/09 - 12:07


سومین نشست تخصصی هم اندیشی مسائل شهری (هامش)

سومین نشست تخصصی هم اندیشی مسائل شهری (هامش) با موضوع بررسی چالش های ترافیکی شهر زنجان و با حضور مدیران شهری، اساتید و دانشجویان در سالن سمینار دانشگاه آزاد اسلامی زنجان برگزار شد.
۸ اسفند ماه ۹۷