.::. دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه .::.

برگزاری مسابقات سازه های کاغذی در دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

به همت دانشکده فنی و مهندسی برگزار شد

تاریخ: 1397/12/09 - 15:11


برگزاری مسابقات سازه های کاغذی در دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

مسابقات سازه های کاغذی در گرایش پل کاغذی در دو سطح دانشجویی و دانش آموزی  در روز پنجم اسفندماه ۹۷ مصادف با روز مهندس در دانشگاه آزاد اسلامی زنجان برگزار شد.
رئیس دانشکده فنی و مهندسی هدف از برگزاری این مسابقات را افزایش خلاقیت و پویایی دانشجویان و دانش آموزان و همچنین تلاش در راستای تمرین عملی در راستای نوآوری و حرکت به سوی دانشگاه نسل چهارم ( دانشگاه فرصت ساز برای توسعه محلی و منطقه ای) اعلام نمودند

 

بارگذاری پل های کاغذی در مسابقات سازه های کاغذی

 

 

 

 

دکتر مهدی ساشورپور، رییس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان، در مصاحبه با صدا و سیمای مرکز زنجان:  هدف از برگزاری مسابقات سازه های کاغذی ارتقا خلاقیت و توانمندی های نوآورانه دانشجویان در طراحی و ساخت سازه های مهندسی است.