.::. دانشکده علوم، مهندسی و کشاورزی .::.

نشست صمیمانه ریاست محترم دانشگاه با اعضای محترم هیأت علمی دانشکده فنی و مهندسی

در راستای همفکری در خصوص برنامه توسعه سه ساله دانشکده فنی و مهندسی برگزار شد

تاریخ: 1397/12/14 - 14:02


نشست صمیمانه ریاست محترم دانشگاه با اعضای محترم هیأت علمی دانشکده فنی و مهندسی

جناب آقای دکتر فیروزفر، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان در جمع اعضای محترم هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان:

 

·         بحث فعالیت و سرمایه گذاری در حوزه دانش بنیان برای دانشگاه بسیار مهم و جدی است.

 

·         تجمیع گروه ها در راستای چابک سازی سیستم دانشگاه صورت گرفته است.

 

·         بررسی تخصص اساتید در حیطه صلاحیت گروه های تخصصی دانشگاه است و رئیس واحد دخالتی در گروه های تخصصی ندارد.