.::. معاونت پژوهشی .::.

دوره آموزشی تحول دیجیتال با حضور دکتر شامی

9 صبح روز چهارشنبه 4/2/98 جهت اطلاع بیشتر به سایت www.zstp.ir مراجعه فرمایید

تاریخ: 1398/02/02 - 02:46


دوره آموزشی تحول دیجیتال با حضور دکتر شامی

جهت اطلاع بیشتر به سایت www.zstp.ir  مراجعه فرمایید