.::. دانشکده علوم، مهندسی و کشاورزی .::.

افتتاح مرکز مطالعات شهرسازی، معماری و هنر اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

به همت دانشکده فنی و مهندسی افتتاح شد

تاریخ: 1398/02/06 - 01:17


افتتاح مرکز مطالعات شهرسازی، معماری و هنر اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

افتتاح" مرکز مطالعات شهرسازی، معماری و هنر اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان"  با حضور دکتر فیروزفر رئیس محترم دانشگاه و حاج آقا احمدی نماینده محترم نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه و اساتید گروه شهرسازی و معماری دانشکده فنی و مهندسی
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۹۸

در این مراسم دکتر فیروز فر ضمن تاکید بر لزوم توجه بر هویت اسلامی و ایرانی و حرکت به سوی ایجاد و خلق الگوهای مناسب علمی در دانشگاههای ایران بجای پیروی صرف از علوم وارداتی  بر لزوم تبیین اهداف و ماموریت مرکز مطالعات و حرکت در راستای آن تاکید نمودند