.::. دانشکده علوم، مهندسی و کشاورزی .::.

کسب مقام در بخش خلاقیت مسابقات طرح اسکان موقت

در دانشگاه رازی کرمانشاه با حضور دانشگاه آزاد زنجان برگزار شد

تاریخ: 1398/02/16 - 08:04


کسب مقام در بخش خلاقیت مسابقات طرح اسکان موقت

کسب مقام دوم  کشوری در مسابقات طرح اسکان موقت بخش خلاقیت در دانشگاه رازی کرمانشاه توسط دانشجوی گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی زنجان خانم مهندس سهیلا چیلو و راهنمایی دکتر مهدی ساشورپور
اردیبهشت ۹۸