.::. دانشکده علوم، مهندسی و کشاورزی .::.

برگزاری سومین دوره مسابقات سازه های ماکارونی در دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

به همت دانشکده فنی و مهندسی برگزار می شود

تاریخ: 1398/02/16 - 13:19


برگزاری سومین دوره مسابقات سازه های ماکارونی در دانشگاه آزاد اسلامی زنجان