.::. دانشکده علوم، مهندسی و کشاورزی .::.

برگزاری سومین دوره مسابقات سازه های ماکارونی

به همت دانشکده فنی و مهندسی برگزار شد

تاریخ: 1398/02/24 - 12:23


برگزاری سومین دوره مسابقات سازه های ماکارونی

 سومین دوره مسابقات سازه های ماکارونی با حضور تیم های دانشجویی و دانش آموزی از دانشگاه ها و مدارس مختلف در تاریخ 24 اردیبهشت 1398 به همت دانشکده فنی و مهندسی و گروه مهندسی عمران در دانشگاه آزاد اسلامی زنجان برگزار شد.