.::. معاونت پژوهشی .::.

فراخوان طرح پژوهشی اداره ورزش و جوانان استان زنجان

بررسی وضعیت موجود، امکان سنجی، اولویت بندی در خصوص پروژه‌های ورزشی مورد نیاز استان و اهمیت آن در توسعه ...

تاریخ: 1398/03/08 - 12:41


فراخوان طرح پژوهشی اداره ورزش و جوانان استان زنجان