.::. دانشکده علوم، مهندسی و کشاورزی .::.

کسب مقام اول مسابقات بتن کشوری

کسب مقام در اولین همایش سراسری سازه های مقاوم در برابر ضربه و انفجار توسط دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

تاریخ: 1398/03/20 - 22:56


کسب مقام اول مسابقات بتن کشوری