.::. دانشکده علوم، مهندسی و کشاورزی .::.

۱۶ رشته تحصیلی جدید در دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان راه اندازی شد.

به همت دکتر فیروزفر ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان انجام شد

تاریخ: 1398/05/31 - 13:02


۱۶ رشته تحصیلی جدید در دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان راه اندازی شد.دکتر فیروزفر ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان :

۱۶ رشته تحصیلی جدید در دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان راه اندازی شد.

 رشته‌های ارتباط تصویری، بازیگری، طراحی‌پارچه، طراحی لباس، علوم و مهندسی صنایع غذایی، گردشگری، گیاه‌پزشکی، مدیریت‌صنعتی، مشاوره، مهندسی پلیمر، نقاشی، مدیریت کسب و کارهای کوچک، مدیریت مالی در مقطع کارشناسی برای واحد زنجان مورد تصویب قرار گرفته است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان گفت : سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی با راه اندازی ۱۶ رشته تحصیلی جدید در دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان موافقت کرد و داوطلبان بدون کنکور می توانند در رشته های جدید این واحدها از مهرماه ۱۳۹۸ ادامه تحصیل دهند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان ، دکتر علیرضا فیروزفر با اعلام این خبر افزود: رشته های تحصیلی جدید در گروههای  هنر ؛ مهندسی ؛ علوم پایه و علوم انسانی قرار دارند و متناسب با نیازهای استان و داوطلبان می باشد.
وی ادامه داد : رشته های ارتباط تصویری ، بازیگری ، طراحی پارچه ، طراحی لباس ، علوم و مهندسی صنایع غذایی ، گردشگری ، گیاه پزشکی ، مدیریت صنعتی ، مشاوره ، مهندسی پلیمر ، نقاشی ، مدیریت کسب و کارهای کوچک ، مدیریت مالی در مقطع کارشناسی برای واحد زنجان مورد تصویب قرار گرفته است.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان همچنین از موافقت برای ایجاد رشته مهندسی عمران برای واحد ابهر و رشته های مدیریت کسب و کارهای کوچک و مهندسی کامپیوتر برای واحد هیدج خبر داد.
دکتر فیروزفر تصریح کرد : داوطلبان تحصیل در رشته های تحصیلی جدید دانشگاه آزاد اسلامی زنجان ، ابهر و هیدج می توانند از روز شنبه دوم شهریور با در دست داشتن مدارک ثبت نام به واحدهای دانشگاهی مراجعه نمایند ودر صورت نیاز با شماره تلفن  ۳۳۴۲۴۰۲۴   -۰۲۴ دفتر معاونت آموزشی تماس حاصل نمایند.
وی همچنین درخصوص ثبت نام بدون آزمون این دانشگاه برای مهرماه ۱۳۹۸ اظهار کرد: ثبت نام برای مقطع کاردانی ، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته بدون آزمون واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان از طریق سامانه مرکز آزمون به آدرس www.azmoon.iau.ac.ir  می باشد.
گفتنی است ؛ داوطلبان تحصیل در رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان در واحدهای و مراکز زنجان ، ابهر ، هیدج ، خدابنده ، طارم و ماهنشان و آموزشکده های سمای زنجان و ابهر می توانند در رشته های تحصیلی ثبت نام نمایند.